• غلامرضا تاج‌گردون

    از این پروژه ها زیاد داریم موتور تلاش خاموش نخواهد شد

    غلامرضا تاج‌گردون در جشن بهره‌برداری از ساماندهی خیابان‌ بلادیان گفت: امروز خیابان شهید بلادیان نماد کار، تلاش و سازندگی در گچساران است. وی افزود: این طرح تقدیم به شما مردمی که همراه بودید و هستید…