کد خبر: 1187

تاریخ انتشار: شهریور ۲۶, ۱۳۹۸

بیش از ۴۰مورد تخلف در واحدهای فروش نوشت افزار در گچساران شناسایی واعمال قانون شد

به گزارش صدای گچساران مدیر تعزیرات حکومتی گچساران و باشت از اعمال قانون واحد های فروش نوشت افزار در گچساران خبرداد.ارسلان عباسی در گفت و گو با این پایگاه خبری گفت: ازدهم شهریورماه تاکنون بیش ازچهل موردتخلفات واحدهای فروش وعرضه نوشت افزار شامل گرانفروشی ،عدم درج قیمت ونرخنامه،عدم ارایه فاکتورخریدوتقلب رسیدگی ومنتهی به صدورحکم واعمال […]

به گزارش صدای گچساران مدیر تعزیرات حکومتی گچساران و باشت از اعمال قانون واحد های فروش نوشت افزار در گچساران خبرداد.ارسلان عباسی در گفت و گو با این پایگاه خبری گفت: ازدهم شهریورماه تاکنون بیش ازچهل موردتخلفات واحدهای فروش وعرضه نوشت افزار شامل گرانفروشی ،عدم درج قیمت ونرخنامه،عدم ارایه فاکتورخریدوتقلب رسیدگی ومنتهی به صدورحکم واعمال مجازات گردیده است.

عباسی با بیان اینکه در آستانه سال تحصیلی جدیدومهرماه شدیدترین نظارت ها وبازرسی برای واحدهای فروش نوشت افزاردرحال اجراست افزود:در راستای کنترل بازارورعایت حقوق شهروندان بااقدامات عملیاتی وموثرکار نظارت و رسیدگی به تخلفات متخلفین احتمالی درهمان واحدصنفی درقالب گشت های مشترک تاسوم مهرماه درحال اجراست واعمال مجازات می شود.لذاازشهروندان تقاضامندیم هرگونه تخلف شامل گرانفروشی وتقلب وعدم ارایه فاکتورخریدو…رابه سامانه ۱۲۴یااداره تعزیرات حکومتی وبازرسی اداره صمت یابازرسی اصناف گزارش دهند.

مدیر تعزیرات حکومتی گچساران و باشت خاطر نشان کرد :انشالله بابرخوردقاطع وسریع باسودجویان ومتخلفین ازقانون مهررا،درمهرماه به مردم عزیزهدیه خواهیم کرد.

عباسی گریزی به واحد های تعویض روغن خودرو زد و گفت:درماه گذشته بیشترین تخلفات درحوزه واحدهای صنفی تعویض روغن خودروبوده که بیش از۲۰پرونده تخلفاتی دربازرسی وگشت های مشترک که توسط بازرسان اداره صمت واصناف،استانداردوتعزیرات حکومتی رصدگردید وروغن های تقلبی کشف وضبط وبه حکم تعزیرات حکومتی علاوه برضبط ومعدوم شدن روغن های مذکوربه اشد مجازات قانونی محکوم گردیدند ودربازرسی ازواحدهای مذکورروغن های تقلبی حسب گزارش بازرسی عرضه وتعویض می گردید.

انتهای پیام/سعید روزافزای

ابرچسب ها :
Likes(0)Dislikes(0)
ارسال دیدگاه