کد خبر: 1234

تاریخ انتشار: مهر ۳, ۱۳۹۸

 اعمال قانون یکی دیگر از واحد های نانوایی متخلف در گچساران

یه گزارش پایگاه خبری  صدای گچساران،صبح امروز یکی دیگر از واحد های نانوایی متخلفدر گچساران با نصب پارچه بر سر در اعمال قانون شد. مدیر تعزیرات حکومتی شهرستان گچساران و باشت در گفت و گو با این پایگاه خبری گفت :واحدهای صنفی خبازی ونانوایی که تکرارتخلف نمایندبه حکم قانون بعنوان متخلف صنفی برسردر محل کسبشان پارچه بعنوان متخلف نصب وبعنوان مجازات دردیدعموم قرارخواهدگرفت. ارسلان عباسی با بیان […]

یه گزارش پایگاه خبری  صدای گچساران،صبح امروز یکی دیگر از واحد های نانوایی متخلفدر گچساران با نصب پارچه بر سر در اعمال قانون شد.

مدیر تعزیرات حکومتی شهرستان گچساران و باشت در گفت و گو با این پایگاه خبری گفت :واحدهای صنفی خبازی ونانوایی که تکرارتخلف نمایندبه حکم قانون بعنوان متخلف صنفی برسردر محل کسبشان پارچه بعنوان متخلف نصب وبعنوان مجازات دردیدعموم قرارخواهدگرفت.

ارسلان عباسی با بیان اینکه کم فروشی ازجمله تخلفاتی است که درقران کریم موردسرزنش قرارگرفته وقبح این عمل موردنظرقرارگرفته شده است خاطر نشان کرد: تعزیرات حکومتی بعنوان مرجع رسیدگی به تخلفات تلاش گسترده وهمه جانبه خودرادرجهت کنترل وهدفمندکردن بازاردرقالب گشت های بازرسی مشترک واعمال مجازات های اشدوتکمیلی درپیش گرفته است وقطعااین مسیرتارسیدن به سرمنزل آرامش وتعدیل دربازارادامه داردوهیچ تعارفی دراجرای قانون باسودجویان نخواهیم داشت.

انتهای پیام صالح الماسی

 

ابرچسب ها :
Likes(0)Dislikes(0)
ارسال دیدگاه