کد خبر: 1997

تاریخ انتشار: بهمن ۲۵, ۱۳۹۸

سیل خروشان جوانان گچسارانی ها در ستاد تاج گردون گچساران

گزارزش پایگاه خبری صدای گچساران همزمان با برگزاری همایش جوانان حامی دکتر غلامرضاتاجگردون ستاد انتخابات مردمی وی افتتاح شد. این شور در گام اول نشان از حمایت قاطع جوانان و دیگر اقشار مردم از وکیل منتخب خود دارد. Likes(0)Dislikes(0)

گزارزش پایگاه خبری صدای گچساران همزمان با برگزاری همایش جوانان حامی دکتر غلامرضاتاجگردون ستاد انتخابات مردمی وی افتتاح شد.

این شور در گام اول نشان از حمایت قاطع جوانان و دیگر اقشار مردم از وکیل منتخب خود دارد.

Likes(0)Dislikes(0)
ارسال دیدگاه