مراسم ورزشهای تطبیقی محله محور ویژه جانبازان و معلولان با همت هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان  گچساران و با همکاری هیئت استان کهگیلویه و بویر احمد در گچساران و در پارک پونه ی این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم سید مسعود میریان به عنوان دبیر هیئت استان و خانم عباسی نائب رئیس استان و حاج سلیمان خاکی ، مهرزاد علیزاده و طیبه محمدی به ترتیب با عنوان های رئیس و دبیر و نائب رئیس هیئت جانبازان و معلولان شهرستان گچساران حضور داشتند.

در مراسم ورزشهای تطبیقی محله محور ویژه جانبازان و معلولان  ورزشکار در ۵ ماده ی ورزشی به رقابت پرداختند که در هر ماده سه نفر به مقام های اول تا سوم دست یافتند که در کل ۱۵ ورزشکار مقام های این مراسم را به خود اختصاص دادند.